BLOG / Tuyển dụng

I. Thực hiện các công việc của Kế toán tổng hợp:
- Thực hiện kê khai thuế, quyết toán thuế
- Hạch toán vào sổ sách, phần mềm kế toán.
- Lập bảng lương, trích Bảo Hiểm, khấu hao, phân bổ hàng tháng
- Kiểm tra, đối chiếu các chứng từ, số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Lên sổ sách, làm BCTC cuối năm
- Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán.
II. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên hoặc theo dự án của công ty.
* Thời gian làm việc: Thứ 2 – 6: 8h00-17h00; Thứ 7: 8h00-12h00

* Mức lương 7,000,000 -> 9,000,000.

CV gởi về địa chỉ: anfafoco@gmail.com


Bài trước

BÀI VIẾT MỚI NHẤT